danh sách điểm PHÂN PHỐI TẠI BẮC NINH

HỌ VÀ TÊNCẤP BẬCSỐ ĐIỆN THOẠIĐỊA CHỈ
Nga NguyễnNhà phân phối cấp cao0348935656TP Bắc Ninh
Mai Liễu Tổng đại lý cấp cao0964074909Quế Võ
Duong Kim HueTổng đại lý cấp cao0968933111Từ Sơn
Thuý Loan Đại lý cấp cao0964087881Quảng Phú – Lương Tài
Hảo Lô Đại lý cấp cao0968414130Thuận Thành
Đào Thị Nguyệt Nga
Đại lý cấp cao0395542991Tiên Du
Đào Thị NgoanĐại lý cấp cao0582355398/0966065539Tiên Du 
Lan Anh LoveChi nhánh cấp cao0989424960Thuận Thành
Quá NguyễnChi nhánh cấp cao0868899363Thuận Thành
Phạm Thu Hoài Chi nhánh cấp cao0967761729TP. Bắc Ninh
Ánh ÁnhChi nhánh cấp cao0338255000Bắc Ninh
Băng TuyếtChi nhánh cấp cao0943793489Bắc Ninh
Thanh TứChi nhánh cấp cao0981351428Bắc Ninh
Trần NhungChi nhánh cấp cao0967276199Bắc Ninh
Phạm Thị Thu GiangChi nhánh cấp cao0978551215Từ Sơn
Phan HườngSỉ khu vực0941974143Thuận Thành
Nguyễn Thị Kim NgânSỉ khu vực 0971653201Bắc Ninh